Historie domu v Krameriově ulici

Dějiny královského města Klatovy jsou příběhem mnoha změn a postupného vzestupu v místo, kde se rozvíjela architektura, občanský život i obchod. Jeho proměna je nejvíce spjatá s obdobím 17. a 18. století, kdy docházelo k všeobecnému rozkvětu a utváření komunity měšťanů, jež obývala přesně takové domy, jako je ten náš. A zapomínat bychom jistě neměli také na tradici zdejší pohostinnosti, na níž hrdě navazujeme. Přijměte pozvání do domu č.p. 127 v ulici nesoucí jméno jednoho z nejvýznamnějších českých buditelů.

Osvícenec, muž mnoha talentů a zarytý podporovatel českého národa v dobách pro něj nelehkých. Jméno Václava Matěje Krameria je nesmazatelně spojeno s Klatovy i s námi, neboť právě na ulici nesoucí jeho jméno najdete vinotéku Kräm. Vydavatel a nakladatel vždy platil za průkopníka a inspirativní osobnost ve všem, co dělal. A věříme, že kousek takové dynamiky žije v této části Klatov dál. I když, pravda, přeneseně.

Krameriovu ulici byste však dříve na mapě města nenašli. Dlouhý čas totiž nesla jméno Jirsíkova, a to v pasáži od křižovatky s Křížovou ulicí po vyústění v ulici Václavskou. Horní část ulice naproti tomu nesla jméno Děkanská. V tomto prostoru také stál dům č.p. 134, jež patřil rodině Václava Matěje Krameria. Hostinec v přízemí byl sídlem Měšťanské Besedy, spolku vlastenců, jež oslavoval všechny aspekty češství. Lidé sem přirozeně přicházeli se snahou o povznesení. A tak není náhodou, že podobné kvality chceme oslavovat i u nás, v č.p. 127.

Už první pohled na architekturu domu dává tušit, jak unikátní stavbu před sebou máme. Přízemní prostor lemovaný kontrastní plastickou fasádou doslova táhne kolemjdoucí k tomu přijít blíž a třeba se i dotknout. Obnovené lemování oken a dveří vychází z původních plánů, a i když uvnitř často nezůstal kámen na kameni. Celek stále uznává původní dispozici, a to včetně vnitřního, komorního dvorku, jež stojí tak trochu stranou ruchu města. Bezezbytku platí, že to, co nám předci odkázali a šlo zachovat, zůstalo na svém původním místě.

Zatímco dnešní zázemí domu je královstvím jasných linií, moderních technologií a čistoty, nebylo tomu tak vždy. V útrobách domu se totiž během rekonstrukce podařilo odhalit zbytky tzv. dýmníkové kuchyně. Výstižnější je možná označení černá, neboť zdejší prostředí takové skutečně mohlo být. Částečně oddělený prostor definovalo otevřené ohniště, na němž se v minulosti vařilo. Vedlejším produktem však byl pochopitelně kouř, jež však odcházel průchodem ve stropě a komínem podél zdi. Vaření tedy nebylo zcela čistou záležitostí, spíše naopak.

Pokud se posuneme pod úroveň ulice, sestoupíme do unikátního prostoru pod klenutými stropy, který jako by byl předurčen ke skladování vína. Nabízí totiž ideální klima ve spojení s dostatečným prostorem pro jeho vychutnání. Cesta k vybudování vinotéky v takto komplikovaných stavebních podmínkách byla mistrovským kouskem všech, kteří se podíleli na rekonstrukci. Výsledek tohoto snažení dnes můžete okusit i Vy. A malý unikát: za kamennými zdmi sklepu protéká uličním podzemím potůček. I jemu vděčíme za jedinečné mikroklima svědčící našim vínům.

CHCI DOSTÁVAT NOVINKY

 
kräm - bistro+wine

Krameriova 127
339 01 Klatovy
IČ: 11987201, DIČ: CZ11987201

T: +420 733 340 655 E: info@kraem.cz